Στην ενότητα "θεωρία & Πράξη" μπορείτε να βρείτε μια συλλογή από άρθρα θεωρητικών προσεγγίσεων αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, προτάσεις για τη διδασκαλία των μαθηματικών με την αξιοποίηση του υπολογιστή (τοπικά ή διαδικτυακά), μικροκοσμοι για τη διερεύνηση γεωμετρικών εννοιών.