Περιοδικά που εκδόθηκαν στο πλαίσιο Πολιτιστικών Προγραμμάτων: 

grafimata 12                                           grafimata 2013